kreatorkaszczescia.pl

Blog tematyczny o zdrowiu, urodzie i lifestyle'u

Kobieta

Jak żyje kobieta w islamie?

Jak żyje kobieta w islamie?

Obecnie, wyznawcy islamu stanowią 20% wszystkich wierzących na świecie. Z tego względu, ich wyznanie jest pierwszą religią pod względem liczby członków, przy jednoczesnej dużej kontrowersji związanej z rolą kobiety. Jak zatem żyje kobieta w islamie i jakie zasady ją obowiązują?

Historia islamu

Mahometanizm, bo tak inaczej nazywa się islam, powstał wraz objawieniem Mahometa w 610 r. Dwanaście lat później, prorok zmuszony został do ucieczki do Medyny, która zapoczątkowała erę muzułmańską. W kolejnych latach religia się rozpowszechniała na nowe tereny. Powstał Koran, święta księga islamu, według której stworzono Szariat – opisujący zasady dotyczące samej religii, jak i prawa cywilnego.

Co kobieta w islamie ma wspólnego z mężczyzną?

Wbrew powszechnym opiniom, kobieta wśród wyznawców islamu, jest na równi w niektórych kwestiach z mężczyznami. Dotyczą one przede wszystkim:

 • dziedziczenia majątku po bliskich na równych zasadach,
 • obowiązków religijnych, tj. modlitwy, jałmużny, postu i pielgrzymki do Mekki,
 • prawa do ochrony swojej godności i honoru,
 • prawa do nauki, zdobywania wykształcenia,
 • możliwości udzielenia azylu,
 • możliwości wyboru męża,
 • prawo do ,,as-sadak”, czyli prawo do otrzymania obowiązkowego prezentu od męża, jako dar małżeński,
 • gwarancji otrzymania minimum praw do majątku, wyżywienia i mieszkania po rozwodzie oraz utrzymanie przez męża w trakcie trwania małżeństwa,

Czego zabrania się kobiecie w islamie?

Pomimo pewnych pozytywnych praw, jakie otrzymały kobiety wyznające islam, bardzo dużo jest przesłań negatywnych. Nie wszystkie zostały jasno opisane w Koranie, jednak obecnie obowiązujące prawo mówi że:

 • mężczyzna przewyższa kobietę pod każdym względem,
 • kobiety są bezmyślne i puste,
 • nie są one w stanie żyć samodzielnie, muszą czerpać pomoc od mężczyzn,
 • kobiety muszą być posłuszne mężczyznom, sprzeciw grozi nawet przemocą fizyczną,
 • muszą również zakrywać ciało, nawet twarz (choć święta księga tego nie wymienia),
 • kobieta może poślubić tylko muzułmanina,
 • mężczyzna może wymagać od żony współżycia w dowolnym momencie,
 • mimo, że kobieta ma prawo do dziedziczenia majątku, otrzymuje minimum, 
 • przed sądem, zdanie kobiet jest mniej ważne niż mężczyzn,
 • prawo do opieki nad dziećmi, w przypadku rozwodu, zyskuje tylko ojciec.

Sytuacja kobiet w islamie w poszczególnych krajach

Wyznawców islamu jest na świecie ponad 1,5 miliarda. Wiąże się to z różnorodnością wyznaniową, zależnie od miejsca osiedlenia. W Turcji, w kraju, którego najwięcej obywateli stanowią muzułmanie, sytuacja kobiet wydaje się być jedną z lepszych. Obowiązuje tam równouprawnienie płci, które jest przestrzegane głównie w większych miastach i wśród wyższych warstw społecznych. Podobnie jest też w Tunezji i Libanie. 

Przeciwna sytuacja panuje w krajach typowo muzułmańskich. Są to m.in. Arabia Saudyjska, Afganistan i Iran, gdzie szczególnie końcem XX wieku, nasiliło się obowiązujące prawo. Kobiety straciły prawo do głosowania w wyborach lub ich głos został przekazany na rzecz męża. Część może go odzyskać, jeśli zdobędzie wyższe wykształcenie. 

BIUROWAMODA

Udostępnij